subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Wykorzystanie betonu

0 komentarzy

Beton zbrojony (żelbet) jest stosowany jako materiał do wykonywania belek stropowych,  słupów, schodów, płyt stropowych itp. Niektóre z tych wyrobów można nabyć w handlu. Są to prefabrykaty żelbetowe, w których średnice i liczba pręt w stalowych zostały obliczone przez specjalistów inżynierów zgodnie z przewidywanym obciążeniem tych element w  czasie ich użytkowania. W przypadku gdy prywatny inwestor pragnie, aby niektóre części budynku były wykonane na miejscu z żelbetu, powinien zwrócić  się do inżyniera budowlanego, który dokona odpowiednich oblicze Wykonanie konstrukcji żelbetowej musi odbywać się pod nadzorem inżyniera budowlanego ogólnie obowiązuje zasada, że zbrojenie (pręty stalowe) muszą być ze wszystkich stron otulone betonem. Grubość otuliny przy powierzchniach zewnętrznych elementu powinna wynosić co najmniej 2 cm. Do zachowania tego odstępu służą klocki dystansowe z betonu lub tworzywa sztucznego. Przy pracach budowlanych wykorzystuje się usługi dźwigowe czasami konieczne są usługi dźwigiem czy podnośniki koszowe Warszawa.