subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Transport

0 komentarzy
Transport

W dobie uprzemysłowienia i rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki transport odgrywa zdecydowanie jedną z najważniejszych ról w tych branżach. Czym tak właściwie jest transport ? Słowo transport wywodzi się z łacińskiego transportare, czyli przewozić.

Ogólne pojęcie transportu można określić jako przemieszczanie ładunków, ludzi przy wykorzystaniu środków transportu. Środków którymi można wykonywać międzynarodowy transport i spedycja chłodnicza jest bardzo wiele. Środki transportu dzielimy na środki transportu wodnego, lądowego, powietrznego lub też specjalnego. Najpopularniejszymi środkami transportu lądowego są samochody, ciężarówki, pociągi. Do tych najpopularniejszych ale w transporcie wodnym należą statki, barki, jachty, okręty, łodzie. W powietrzu jak wiadomo transportuje się samolotami lub też śmigłowcami.

Transport możemy podzielić także na wewnętrzny oraz zewnętrzny. Transport zewnętrzny to wszystkie zagadnienia wymienione powyżej. Do środków transportu wewnętrznego zaliczamy urządzenia podnoszące, na przykład dźwigi czy też wózki widłowe oraz różnego rodzaju przenośniki. Wśród rodzajów transportu rozróżniamy także krajowy transport oraz międzynarodowy transport i spedycja chłodnicza.

Obydwa te rodzaje różnią się od siebie tym, że transport krajowy jest wykonywany z użyciem infrastruktury na terenie jednego państwa, a transport międzynarodowy używa infrastruktury wielu państw zazwyczaj na jednym kontynencie. Warto podkreślić, że wszystkie gałęzie transportu źle wpływają na środowisko nas otaczające. Spaliny i innego rodzaju odpady bardzo zanieczyszczają naszą planetę.