subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Reklamowa analiza rynku

0 komentarzy
Reklamowa analiza rynku

Analiza rynku docelowego powinna uwzględniać rodzaj oferty oraz grupę docelową odbiorców. Należy dokładnie poznać charakterystykę potencjalnego i obecnego nabywcy, czym się kieruje w wyborze oferty i czego oczekuje od produktu. Należy przy tym zauważyć, że rynek docelowy w Internecie jest trudny do zidentyfikowania, głównie ze względu na anonimowość nabywców. Można założyć, że potencjalny nabywca w Internecie jest zarówno kobietą jak i mężczyzną, posiada dostęp do Internetu i potrafi poruszać się po stronach WWW oraz korzystać z zasobów Internetu. Nabywca może pochodzić z dowolnego kraju, więc firma nie musi ograniczać się do określonego obszaru działania. Pomimo dużej grupy potencjalnych klientów w Internecie problemem jest także dotarcie do nabywcy i skłonienie do odwiedzenia serwisu firmowego.

Analiza konkurencji umożliwia dokładne zapoznanie się z ofertami handlowymi konkurencji na rynku elektronicznym oraz dokonanie analizy ich mocnych i słabych stron. Firma działająca w Internecie powinna wyróżniać się ofertą i sposobem prezentacji. Ze względu na jawność oferty i możliwość szybkiego porównania cen przez nabywców firma będzie musiała stale udoskonalać swoje działania. Analiza struktury kosztów dotyczy głównie kosztów związanych z wdrożeniem działań handlowych w Internecie i zakupem technologii obsługującej działania handlowe.