subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Podział administracyjny Poznania

0 komentarzy
Podział administracyjny Poznania

Urząd Miasta Poznania znajduje się na placu Kolegiackim. Poznań jest miastem na prawach powiatu, członkiem Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Miastem zarządza 37 radnych oraz Prezydent Miasta.

Poznań to stolica województwa wielkopolskiego oraz ziemskiego powiatu poznańskiego. W Poznaniu znajduje się ponadto wiele konsulatów, między innymi Konsulat Królestwa Belgii, Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii, Konsulat Honorowy Francji, Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej czy Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii.

W Poznaniu znajduje się 69 jednostek zwanych osiedlami. W każdej takiej jednostce wybierana jest Rada Osiedla, składająca się z piętnastu – dwudziestu jeden członków. Jest ona organem uchwałodawczym, a organem wykonawczym jest Zarząd Osiedla. Ponadto Urząd Miasta powołał specjalny wydział, mający na celu sprawowanie nadzoru i współdziałanie z poszczególnymi osiedlami.

Do miast partnerskich Poznania należą m.in. Hanower, Rennes czy Toledo.